Hütt es ne janz besongere Dach


Leev Lütt,

de 21. Mähz es ne janz besongere Dach. Minn Frönde Marek on Richard hant Jebohtsdach (Hähzleche Jlöckwonsch!). De Stähnkrees Widder bejennt, et es Fröhlengsanfang. Domet nit jenoch – et es och noch Nüjohr!

Hütt es eemol de ehschde Dach vom Johr 1386! De Afjane, Kurde, Perser on Tadschike hant nämmech näwer däm islamesche Mondkalender, noh däm de relejöse Fierdäch berechent wehde, och ne Sonnekalender. On do es hütt Nüjohr - dä 1. 1. 1386. Weil dä Nauruz/Nawruz/Newruz [nüe Dach] denne ehre höhste Fierdach es, dontse dat en janz Woch lang kräftich fiere. Mr deht sech besöhke, Lämmkes on Hammele schlachte on sech jäjesiddich Joldfeschkes schenke.

Zom angere hant och de Baháïs, Anhänger von en Relejon, die och us Persije kütt, hütt Nüjohr – dä 1. 1. 169. Die hant zwor ne janz komesche Kalender met 19 Mond för je 19 bes 20 Däch, äwwer die hant dat so berechent, datse och emmer am 21. Mähz Nüjohr hant. Mr wönsche se all e jodes Nües Johr!


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes