Sibbe mol sibbe


Leev Lütt,

hütt semmer en de 49. Kalenderwoch. Dat erennert mech an minne Barras, wo och ech eenst brav minne Wiehrdeenst afjeleestet hann. Stoppelhopser. Mer hant vill jeliert. Zom Beispill: Nie freiwellich melde! Denn wä bei de Froch: "Wä es musikalesch?" opjezeecht hät, dorft doför de Musikbox ent Casino schleppe. On wä op die Froch wie mr de Flochbahn von nem Jeschoss nennt, meenten en "ballestesche Korv" wör ne "Pissboren", kroch doför Wocheengk-Wachdeenst opjebrommt.

Als en de 49. Kalenderwoch domols em alljemeenkondleche Ongerrecht de Froch opkom: "Wievill es sibbe mol sibbe?" wore alle Muschkote vörsechtshalwer mucksmüüskesstell. Schleeßlech dä Haupmann drekt an mech: "Stein, do dehs doch emmer so schlau!" "Jawoll, 49, Herr Haupmann!" "Jot, wie hadder dat jerechent?" "Janz enfach: Zehnmol sibbe es 70. Dreemol sibbe es 21! 70 wennijer 21 mäht 49!" "Jot, jot. Äwwer dat jeht noch enfacher: Zehnmol fönf es fuffzich – wennijer eens es 49!" Stemmt!


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes