De Verkiehrswacht on ehr Kadette


Leev Lütt,

wemmer en de Atzventzziet so dörch de Ennestadt dröselt, kammer se wedder zohoof senn: De Verkiehrskadette. Die send ne Afläjer vom Verkiehrswacht-Vereen. On dä säht, hä wör en Börjerenizjativ, die sech dodröm bemöht, de Verkiehrssecherheet ze steejere. Schön, do send vill Jeläjeheete, wo se sech verdennt mache künne. Besongersch bei Moßnohme, die dozo beidrare, dat ons Pänz secher zo ehr Scholl komme.

Als för zom Beispill de Klass von minne Frönd Justus-Strolch am Klompejymnasiom St. Cäcilja en Benrath letzdens en Zosammerärbied met de Polezei e Fahrrad-Secherheets­träning för de Blare anjesetzt hadden, mosst dat ehschmol usfalle, weil nit jenoch Op­sechtspersonal jestellt wehde kunnt. Do hädden die Verkiehrswacht on ehr Kadette, die för mech jo sojet wie de Nohfoljer von de Schölerlotse send, jot henjepasst. Dat wör sennvoller als mech on angere Erwachsene ze verkasematuckele, dat mer nor bei "Jrön" jonn dörfe on bei "Rod" wahde mösse. Äwwer dovon wolle die sech nix annämme.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes