Rondjang en de Konsakamie


Leev Lütt,

för öwer Kons kammer sech prächtich striede. En Düsseldorf, wo mer met de Konsakamie en eejene Hochscholl doför hant, besongersch jot. Dä Zoff zwesche Beuys' Jupp on Raus Schäng es ons noch jot Erennerong. Trotzdäm hät de Akamie, wo 1830 de Düsseldorwer Mölerscholl ehre Anfang nohm, ne jode Rof.

Zor Ziet falle do op 20 Professore so Stöcker 500 Stodente. Die hadden jetz zom Afschloss vom Wentersemester zo nem Rondjang enjelode, öm ehr Ärbiede vörzestelle. Ech wor äwwer fies entdööscht von dem, wat do jezeecht wohd. Kann jo sinn, dat ech ne Konsbanaus ben. Wo angere Besöhker sech verzöckt öwer de usjestellde Elaborätches usleeße "Ech kann spöre wie de Messitsch röwerkütt", hann ech nor ne Hoope onusjejorene Driss jesenn. Et wor schrecklich. Dat mieschde wor weder könslerech noch hangkwerklech jet wäht. Dojäje es dat Räjebore-Beldche, wat mech minn Fröndin Niffer 1995 met sibbe Johr jemölt hät, rechtije Kons. Zengerdäm hängdet och en minnem Ärbiedszemmer on deht mech jede Dach nü erfreue.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes