Sibbe op eene Striech


Leev Lütt,

mer hant ne ordensleche Huushalt. Minn holde Isolde es etepetete. Se mäht schonn Huuspotz, wenn bei ons nor ne schmotzije Witz verzällt wöhd. Trotzdäm es jetz jet Fieses passeeht. Zenger e paah Däch wehde mer von en Frochtfleeje-Envasjon heemjesöhkt. Dat send kleene Bieester, die sech en der Haupsach von fuulende Essens- odder Jetränkereste ernähre.

Sojet hammer nit en onser Bud. Do sorcht schonn mi Altarjeschenk för. Wo komme die also her? "Die mösse von drusse komme" konstateeht minne Huushaldongsvörstand, "angersch kann ech mech dat nit erkliere!" Jot, mer make alle Finster zo, wo ki Fleejejitter vör es. Et notzt nix. De Biester wehde nit wennijer. Och nit, wennste met de Fleejeklatsch schomol sibbe op eene Striech erweschs. Wat also donn, för öm die losszekrieje? De chemesche Keul kütt nit enfroch, weil do send ons dree Kanare dojäje. Mottekurele send och nix. Et duert vill zo lang beste domet nor ee eenzijes von denne Biesters jetroffe häs.

Dann hammer se doch öwerlestet. Met ne Cockdeel met ehr Leeflengsesse. Do nömmste jet Frochtsaff, jet Wing odder Bier on jet Wasser. Dat dehste vörsechtich en en kleen Jlasvas. Bowedrop ne Droppe Spölmeddel. Dat nömmt de Owerflächespannong fott, so dat die Bieester, wenn se do zom Müffele komme, renfalle on versuffe.


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes