Avanti Ypsilanti!


Leev Drea Ypsilanti,

de Ziet es riep. Ensbesongersch för de SPD. Riep för selfsbewossdes Opträde, Arjumenteere on Ajeere. Eene moss dr Anfang mache. Wenner Üch op Becks Kuddi verlosse doht, sidder verlosse. Dä stüert met sinnem forchtsame Takteere doch nor sinnem eejene Ongerjang zo on däm von de SPD.

Wat soll dat blöde Schiele op Üsseronge von de Onijon odder de Dreepönktches-Partei? Die wehde Üch emmer schmähe, wohtbröchich ze sinn, wenner nor dat Woht "Lenke" en dr Mongk nämmt. Die schinghellije Bajuffe sollden sech all mar an de eejene Nas fasse. Als för zom Beispill Ollenhauers Erich Adenauers Conny en en Bondesdachsdebatt vörjeworfe hät, hä wöhd nu jenau dat Jäjedeel von dem behoopte, wat hä dozo letzt Johr jesaht hät, deht dä drop lakonesch kontere: "Wat kömmert mech mi domm Jeschwätz von jestere" on fäht fott: "Se könne mech doch nit dodraan hendere, klöjer ze wehde".

On schonn 1961 hät Mendes Erich de Rof von de Liberale als Ömfallerpartei bejröndet als hä vör de Wahl jross erömposaunt hat, se wöhden kinn Koalezjon met däm Adenauer enjonn. On wat es passeeht? Jenau et Jäjedeel! On jrod die, die jetz emmer Verrot brölle, hamm sech nohm Muerfall doch als Ehschde de alde DDR-Blockparteie enverleevt. Dat solldet Ehr denne mol öfters öm de Ohre haue. Also "Allemasch Drea"!


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes