ne jode Malt es schonn jet Feines


Leev Lütt,

jede Jeck es bekanntlech angersch. Onger all de rösije Jecke, die et jövt, es och e klee Kreppke, dat dr Meenong es, ne rauchije Malt-Whisky sei schonn en jode Jov Joddes. Ech jehör och bei denne, för die et en Erföllong es, af on an ne Islay-Malt schlörfe ze dörfe.

"Jo", dohder secherlech frore, "wat es denn ne jode Whisky"? Janz enfach: Dä dä Üch am beste schmeckt! On dat mössder schonn selfs erusklamüsere. Joht doför en ne Schabaulade on hollt Üch eene för zom Probeere. Wenner dat e paahmol met verschiddene Fläsche wedderhollt hat, donn sech automatesch schonn e paah eruskristalliseere, die Üch besser monde als angere. Miehschdens blifft mr dann bei de Single-Malts hänge. Weil et äwwer do och noch ne janze Hoope von jövt, wöhd et zeemlech lang duere, bes mer janz dörch es.

En jode Hölp send do Verkostonge. Em Whisky-Lade op de Lingewäwerstroß 48 en Möllem an de Ruhr för zom Beispill wehde dann pro Owend so a half Dotzend verschiddene Malts probeeht. Et jövt och jet Leckeres ze kimmele dobei. De Bud es jemötlech, de Ladeschwengels kompetent on humorvoll, de deelnämmende Bajasch fröhlech, Kuntzes Lothar als Dozent sachkondich on dat Preis-/Leestongsverhältnes es och en Ordnong.
Termine on so fott kammer bei www.whiskyshop-rheinruhr.de fenge. Slàinte Mhath!


Nix för onjot. Bes nähste Woch
Üere
Charle-Manes