De zwölf Jeschworene


Leev Lütt,

eens von de röhrichste Thiaterkreppkes hee es secherlech "Lämpefeewer 98". En reene Laiejrupp. Met Ursprong en de evangjelesche Kerchejemeend Jaroth. Do hannt sech vor Jöhr e paah Lütt met Spaß an de Freud zosammejefonge, för öm jet op de Böhn ze brenge. Die kunnden ehr Idee, ansprochsvolles Laiethiater ze mahke, so öwerzeujend röwerbrenge, dat se ratzfatz wiedere Thiaterbejeesterte us de Ömjäwong för dat Projekt jewenne kunnte.

Zor Opföhrong komme emmer Klassiker us de Weltlittrator. Stöcke von Bertold Brecht, Friedrich Dürrenmatt, Max Frisch, Arthur Schnitzler, William Shakespeare, Sophokles, Jean Giraudoux on Molière. De mieschde Opföhronge send en de Jemeendesääl von Kerche en Düsseldorf-Söd. Äwwer mr jeht och öwer dat Jebiet erus. So fande sojah schonn Tournee en Nordjreecheland statt.

En de Säsong 2009/2010 stung dat ansprochsvolle Stöck "De zwölf Jeschworene" von Reginald Rose op'm Speelplan. Bekannt us Verfelmonge met Henry Fonda, Jack Lemmon on Armin Mueller-Stahl. Dat Jeschworenezemmer, wo sech dat Stöck afspillt, es meddemang em Thiater. So send alle Schauspeeler emmer präsent. De Zoschauer setze drömeröm, send met de Nos tirekt draan on kreeje alles hautnoh met. On tolle Leestong, die do jebraht wohd, die ehre Beifall zo Rääsch verdeent hät.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes