En krimenelle Vereenijong?


Leev Lütt,

dat Personal von de alleensellichmachende Kerch hät sovill Messetate bejange, dat schonn von en krimenelle Vereenijong jesproche wöhd. Ofwoll secher nor de Spetz vom Iesberch, sollde mer froh sinn, dat dat endlech ant Lecht jekomme es. Wie schwier sech äwwer de Klerikalebajasch met de Verantwohdong doför deht, kammer jot an de Ratzinger-Bröder senn.

Do es Schorch. De äldere. Dä wor 30 Johr lang Domkapellmeester bei de Räjensburjer Domspatze. Wennet bei denne mol nit so jefluppt hät wie hä dat wollt, hät hä de Jongens do ratzfatz enfach met Ohrfeije mälträteeht. Usserdäm send en die Ziet, wo hä do am werke wor, 2wee Kolläje von em wäjens sexuellen Messbruchs verknackt wohde. On jetz verzällt ons Schorch, dat hä kinnerlei Kenntnesse von de Messbruchsfäll do hät.

On do es Jupp. De jöngere. Dä wohd 1977 Ähzbeschoff von Mönche. En sinn Ziet als Baas von de Diözes jehöht och de Fall von nem Preester us Esse. Dä wohd 1980 noh Mönche transfereeht. Hä sollt do en Therapie mache. Wäjens Pädofilie. Dat wor dem Ordinarijat onger Vörsitz von Ratzingers Jupp bekannt. Trotzdem wohd hä do tirekt widder en de Seelsorch enjesetzt, wat zor Folje hadden, dat hä sech widder verjeng. Doför wohd hä 1986 verknackt. Trotzdem wöhd Jüppkens Verantwohdong doför vom Vatekan bestredde.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes