Guggel on de Zensor-Chinese


Leev Lütt,

als Guggel 2006 domet lönkerte, en China Foß ze fasse, jov et de Jenähmijong nor, nohdäm se sech verpflechtet hadden, de chinesesche Zensorvörschrefte ze befolje. Dann es et met Guggel do plöck berchop jejange. En kohze Ziet es et jelonge, dr staatleche Söhkmasching 30 % Mahtandeel afzeknöppe.

En China jöwet kinn Pressefreiheet. Do mösse onanjenähme Tatsache fottzenseeht wehde. So passeehden et dann emmer öfters, dat Guggel-Sidde nit anjezeecht wehde dorften. Drop es Guggel-Baas Sergey Brin jetz de Krare jeplatz en hä hät sinn China-Sitt enfach noch Hongkong ömjeliedt. De enkrimeneehde Sidde wehde zwor emmer noch nit anjezeecht. Doch dat moss Guggel jetz nit mieh selfs veranlosse, songern de chinesesche Rejalt tirekt.

Och wenn Guggel dodörch en China Mahtandeele enböße deht, so es enne met däm Trick doch jelonge, ehr Datenkrake-Immidsch (Dä Speejel 02/2010: "Guggel, dä Konzähn, dä mieh öwer dech weeß als wies do selfs") op eene Schlach erhävlech ze verbessere. Zwor donnt die jetz emmer noch jäde eenzelne Kontakt, denste erjenswie met denne häs, speichere on mahke dech so zom jläserne Minsche. Äwwer e besske kammer sech dojäje wiehre. Wemmer statts Guggel de Söhkmasching "Ixquick Metasuche" opröpt, kammer secher sinn, dat dä Kontakt nit jespeichert wöhd.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes