En verpasste Schanks


Leev Lütt,

letzde Meddwoch wor Rohedach bei de Foßball-WM en Södafrika. Dat wör de rechtije Dach, so simeleehden Lammerts Nöppes, sinnes Zeeche Baas vom Bondesdach, för öm ne Nohfoljer för Köhlers Hotte ze kiese. Dä wor nämmech wäjens de öffensleche Kritik för öwer ne domme Sproch von emm wie en beleidichte Läwerwohsch vom Amp als Bondespräsedent zoröckjetrode.

De Bondesrejalt onger Merkels Aindjie hät bei ehre Kandidatekör zemmlech römjeeiert on dobei mennesdens von der Leyens Uschi domm ussünn losse, bevör se Wulffs Stännes usjekickt hät. De Rode on de Jröne hadden sech zemmlech plöck op Jaucks Jochen jeeinicht, dä kinn Pahtei anjehöre deht. Weil dä äwwer mol Bondesbeopdrachte för de Stasi-Ongerlare jewäse wor, hadden de Lenke e Problem met em. Deswäje stellden se et Jochimsens Luk als eejene Kandedatin op.

Dat jenau zeecht de Onfähichkeet von de Lenke op, öwer ehre Schadde ze sprenge. Dat wor die Schanks, de Weech so ze stelle, för öm us de Schmoddeleck eruskomme ze könne. 623 Stemme wore nödich för de afselote Miehheet. Em ehschde Wahljang jowet 499 Stemme för Jauck, on 126 stemmden för et Jochimsens. Dat wöret jewäse. Zosamme häddense de Jauch dörchjekritt. Schad dröm, zomol dann och et Merkels Aindjie fällich jewäse wör. Sonn Schanks kütt so schnell nit widder.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes