Bohei öm Guggels-Stroßeansechte


Leev Lütt,

zor Ziet wöhd ne Riesenbohei öm Guggel jemaht. Die wolle Fotos von alle Hüüser en Deutschland ent Enternet stelle. Weil manche Lütt dr Meenong send, dat dodörch de Dateschotz verletzt on ehr Privatsfähr tangeeht wöhd, send die dojäje. Dat stemmp äwwer nit. Stroße on Hüüser jehöre zom öffensleche Room, woför et kinn Afbeldongsbeschränkong jövt. On Jesechter on Autokennzeeche wehde verpixelt, so dat mr nimmieh erkenne kann, wat dohenger steckt. So send weder Merkels Ainjie noch Dateschötzer Pitter Schaar jrondsätzlech dojäje, dat ehr Hüskes anjezeecht wehde.

Zom angere jövdet kee eenzich Jesetz wojäje Guggel verstoße deht. On de Polletik wöhd secher och keens dojäje mache. Weil, dat föhden dann dozo, dat mr schloßendlech jar ki Beldche mieh mache on zeeje dörft. Wedder privat, noch en Ziedonge odder em Fähnsiehe. Kee Jebäud dörft mieh afjebeldt wehde. Ki Foto – kinn Postkaht. Och möle dörfste nix. Höhstens em Kopp kannste Dech e Beldche mache. Äwwer dat solldeste dann donnlechst nit erusposaune, weil dann köm Schorch Orwells Jedankepolezei on wöhd dech wäjens Jedankeverbrechens fessnähme.

Usserdäm jövdet angere Quelle, wo sonn Beldches em Enternet stonn. Kickdens nor mol bei "www.sightwalk.de" erin. On usjesprochene Stroßeansechts-Fäns wie Jens Best on si 350-Mann-Kreppke hannt sech vörjenomme, alle verpixelte Hüüser ze fotojrafeere on als Kloransecht bei Guggel-Maps on -Street-View ent Netz enzestelle. Wat soll dat janze Jedöns also?


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes
 
  Google Street View