Dä Kommedie-Olymp em RTL


Leew Lütt,

wenn eene hee mol en mieh odder wennijer jode Idee hät, kannste secher sinn, dat sech fröher odder späder ne Hoope angere fengt, de dat dann nohahme deht. Dat es en de freie Wehtschaff jenauso wies em Fähnsiehe. Vör allem, wenn sech dobei noch e besske Kohle mache lösst. Em Fähnsiehe för zom Beispill hät Bläcky Fuchsberjer 1980 als Ehschde dat Format "Tohkschau" op de deutsche Beldscherme jebraht. De Sendong wor so erfolchreech, dat fass alle Sender dat nohjeeahmt hannt. Endeffekt: Hütt kannste dech vör sonn TV-Labersendonge nimmieh rette.

So jeng et dann met fass alle angere Fähnsiehformate, die e paah mieh Zokicker vör de Jlotze jelockt hannt. För allem de Privatsender hannt dat dann dermoße usjewalzt on brietjetrode, dat eenem enzwesche och de kösslechste Kochsendonge enfach nor noch zom Hals erushänge. Bei de schröckleche Volksmusiksendonge soll mr sech enzwesche zoröcknämme wolle. Zo schön, öm wohr ze sinn. Doför es äwwer nu op dem Sektor "Kommedie" en rechtije Enflazjon usjebroche.

Letzde Meddwoch wor ech bei de Opzeechnong von sonn Sendong dobei: Bei RTL en Kölle. "Dä Kommedie-Olymp". Do hievde Schröders Atze, dä laut Enternet de börjerleche Nome Hubertus Albers hät, verschiddene Kommedie-Fijure met jroßem Brimboriom on Tamtam en ne fiktive Kommedie-Hemmel. Dat Kriteriom, noh welchem de Aktöre doför usjesöhkt wohden send, hät sech mech bes hütt nit erschlosse. Dat jildet vör allem för Michael Mittermeier. Denn dä wor janit do, songern dä wohd us Mönche enfach zojeschaldet. Anjävlech tirekt. Na jo, wä et jlövt … Usjestrahlt wöhd dat Janze Anfang Jannewar 2011. Bei RTL. Äwwer dann met Werbepäuskes.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes