De €URo hät Jebohtsdach (II)


Leev Lütt,

de €URo hät Jebohtsdach. Hä wohd Zehn! Ofwoll hä von 1999 bes 2001 mar Bochjeld wor, hadden Beljie, Finnland, Frankreech, Holland on Spanije schonn Mönze met de Johreszahle 1999, 2000 on 2001 jeprächt. Monaco feng domet 2001 an. Alle angere Staate hannt 2002 domet bejonne bzw. en ehrem Beitrettsjohr zor Währongsonijon.

€URo-Moppe jövt et en Sching von 5, 10, 20, 50, 100, 200 on 500 € on en Mönze von 1, 2, 5, 10, 20 on 50 ct. sowies von 1 on 2 €. De europäesche Zentralbank hät dodröwererus de eenzelne Nazjone jestattet, eejene Sondermönze ze präje. Die mössden sech äwwer von de acht alljemeenjöldije Mönze en Wäht on Form ongerscheede. Se wöre och mar em jeweelije Usjoweland jöldijes Zahlongsmeddel. Dä 5 €-Wäht sollte dobei tabu sinn, weil mr vörjehatt hätt, doför später mol ne Heiermann ze präje, dä automatedööchlech on dann en de janze €URo-Zon jöldich wör.

Da hannt sech äwwer e paah Paselacke nit draanjehalde. Ratzfatz hannt de Franzmänner, de Östreecher, de Zing Marinese on Wojtylas Karol schonn 2002 eejene 5 €-Stöcke rusjejowe. De östreechesche 5 €-Stöcke send sojah nünneckich. 2003 folchten de Finne, de Ire, de Kaasköpp, de Portujiese on de Spajettis. 2004 konnt och Först Rainjeh nit länger widderstonn. On em letzde Johr hannt dann noch de Beljier nohjetrocke.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes