Nix för onjot - 2009
 
Woche Thema Titel
1 €URo (I) De €URo hät Jebohtsdach (I)
2 €URo (II) De €URo hät Jebohtsdach (II)
3 €URo (III) De €URo hät Jebohtsdach (III)
4 Elbers Nüe Bessems kiehre jot
5 Tacheles Lommer mieh Tacheles rede
6 Possbank Verbesserongsvörschläch för de Possbank
7 Horror De Rocky Horror Schau
8 Bonos Mänädscher-Verjötonge
9 Althaus Schneller als de Standjerechte
10 Schauspill E schön Schauspill
11 Adenauer Adenauers on de Kölsche Klöngel
12 MESZ Am Sonndach kütt de Sommerziet
13 Kommere Annodozemol en Kommere
14 Verpackong De Enheetsverpackonge send fott
15 Fortuna Fortuna - Fass ohne Bodem
16 Wahlkramp Wahlkramp met Frank-Walter
17 Pro Reli "Pro Reli" jescheitert - Jottseidank
18 Thiater Mondaht-Thiater vom Feenste
19 Jott Et jövt kinne Jott
20 Stüer Freiwellich mieh Stüere zahle
21 Jazz Jazz jehts widder loss!
22 DJH De Jupp-Jöbbels-Jurendherberch
23 Böcher 24. Böcherbommel op dr Kö
24 Meddsommer Meddsommernaht
25 Persije Allahu akbar – Jott es jroß
26 Videjo Dat kleendere Öwel
27 Öwerhang Öwerschwang dörch Öwerhang
28 Justiz Wie lang noch, Rös?
29 Aukzjon Schabau vom Staatsanwalt on Zoll
30 Jepäck Tennisschläjer send nit verbode
31 Stroße Nome send Schall on Rooch
32 Poltere Wohen met dem alde Porzelling?
33 Ullala Jelore, dat sech de Balke beeje
34 Drickes Tschüs Drickes!
35 Wahle Wie emmer: Alles nor Siejer
36 Körmel De Körmel en de Rompelskest
37 Voss nu es et Moni och em Netz
38 Wahle Penunse von Lütt, die ripsch send
39 Polanski Vörem Jesetz send alle jlich
40 Sarrazin Jauner moss mr Jauner nenne
41 Weber ne schinghellije Pilarebützer
42 Lotumer Bur möt Vörkenk
43 Schnibbel Mem Böötche op Jöck
44 Krütz Alle Krütze mösse fott
45 09.11. Schecksalsdach 9. Novämber
46 Böcher Strof moss sinn!
47 Schnute Un alles op Krankesching
48 Kataloch ne €URo-Kataloch för zo Weihnahde
49 Kundus Dat Afjanestan-Desaster
50 Anliedong Kinn Bedeenongsanliedong?
51 Ömwelt Et jövt nix Jodes
52 Kahde Lektronesche Jlöckwonschkahde