Jazz jehts widder loss!


Leev Lütt,

et es widder sowiet. Pengste steht vör de Dör. En Düsseldorf domet och widder de JazzRally. De 17. Dat es enzwesche Tradezjon. Öwermorje es Eröffnong, de offezjelle. Trotzdäm jibbet ne Dach vörher schonn Veranstaltonge. En Kischwäth on am Flochhafe. Praktesch en Vör-Eröffnong; 'Prie-Vjuh' genannt. Kann mech eene mol verzälle, wo do de deefere Senn dren es?

Ejal. Bes Pengssonndach heeßdet op mieh als 30 Böhne öwer 70 mol 'Jazz jehts loss'. Kahde koste zwesche 18 on 27 €. Pänz bes 14 Johr send frei. Eenzelheete kammer onger 'www.duesseldorfer-jazzrally.de' en Erfahrong brenge. Haupquarteer on Dareskass es em Schlössers Bohäm op de Ratenger Stroß 25. Schermhär es widder Doldingers Kläusken, dä schonn en de Fuffzijer Jöhr met sinn "Fößwärmer"-Bänd em ihemolje "New Orleans" op de Könichstroß optrot.

Haurands Ali es de Musik-Baas. Hä hät de Könsler/Jruppe usjesöhkt, die opträde. Dat jeht dörch alle Stilrechtonge. För jedem es jet dobei. Mr hät de Qual dr Wahl. On weil mr reen von de Ziet her nit alles besöhke on höre kann, es et janz sennvoll, vörher ne Bleck en dat usföhrleche Projrammheff ze werfe, öm sech do sinn Leeflingskonzähds eruszesöhke. Dat mendert och de Jefahr, op en Veranstaltong ze lande, wo de Ton-Enschenschör dr Meenong es 'Je lauter, desto jazzer'.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes