Dä Hemmeljeester Rhingbore hät widder op


Leev Lütt,

mieh als ee Johr lang stunget lier: Et Jahderestorang "Hemmeljeester Rhingbore". Wonderschön jeläje. Am Wanderwäch von Holthuuse / Itter zom Rhing bei Hemmeljeest. De jenaue Adress es Wiedfeld 101. Dat es hengerm städtesche Wasserwerk Holthuuse on tirekt näwer dem jrote Parkplatz vom de dortije Kleenjahdevereene. Wennste de Stroß Wiedfeld erreecht häs, esset nit ze verfähle. Weil, do send öwerall Henwiesschelder. Denne bruchste bloss ze folje.

Nüe Pächters send de Ihelütt Claudia Blittkowsky on Aytekin Oğurlu. Zosamme met de Brauereie Frankeheem on Warsteener on tatkräftije Ongerstötzong ussem Fröndes- on Familljekrees hannt se de Lade widder op Vördermann jebraht on rechtich staats jemaht. Drenne erstrahlt de Jastroom em nüe Jlanz. An de Wäng hänge -em Rohme von Wechselusstellonge- zor Ziet Beldches von Dickhauts Susanne. En Konsmölerin us Ohdebach. Drusse kannste dech jemötlech em Bierjahde entspanne. On för de Pänz es do och ne schöne Spillplatz. So kunnt de Lade pönklech zom Hexeschabbes am 30. Aprel met däm tradizjonelle Danz en de Mai widder opjemaht wehde.

Bei de Speise komme ensbesongersch Leevhaber von de mediterrane Köch op ehre Koste. Op de Mennükaht fällt näwer Schlaat, Zuppe on Haupjerechte vör allem de Villfalt an Mezze op. Dat send tradizjonelle orjentalesche Vörspeise. Wä sojet schonn kennt, wöhd sech freue. De angere hannt hee en jode Jeläjeheet, dat Züch ens kennezeliere. Densdachs bes donnersdachs wöhd öm dree Ohr nohmeddachs opjemaht; friedachs bes sonndachs schonn öm elf Ohr morjens. Joht hen. Et lonnt sech. Schloss es öm 11 Ohr owends. Mondachs es janz zo. Do mösse die dat Jeld zälle.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes