Nix för onjot - 2011
 
Woche Thema Titel
1 Recht Stähnstond för de Rääschsstaatlechkeet
2 Steuern Wie wöhd mr Bondesschatzmeester?
3 Wibbel Janz schön schräch ...
4 Guttenberg Jankt met Jott, äwwer jankt!
5 Stadtwerke Stadtwerke on Stadtwerke es ne Ongerschied
6 Pfand Kinn Kölschfläsche en Düsseldorwer Automate
7 Lena Riesen(be)driss beem LaLaLa-Fest
8 RTL II Fähnsiehe op Düwelkommerus
9 Nöss Hatte Nöss ze knacke
10 Pirate Pirate, Freibeuter on Korsare
11 Atom Jetz jeht de Rejalt de Arsch op Jrondies
12 Libyen Dä Westerwelle es hengerfotzich on feije
13 E10 Kuddelmuddel beem E10-Sprit
14 Jeld Verschwendonge von öffensleche Jelder
15 Raucher Roocherklubs ade?
16 VW Platz för et fönfde Rad em Ware
17 Maut De CSU on de PKW-Maut
18 Rhingbore Dä Hemmeljeester Rhingbore hät widder op
19 Jeld (1) Dat Jeld es düer jewohde (1)
20 Jeld (2) Dat Jeld es düer jewohde (2)
21 Zicken Zickenalarm en Brögge
22 Usbekistan Urlaub en Usbekestan
23 Bäder Jesondheet en Düsseldorf
24 Schottland Mem Äutoken dörch Schottland
25 Datteln Nor wä jot schmiert, dä fährt och jot
26 Barras Wehrpflecht ade - Zivildeenst ade
27 Stroße Wo, bedde, jehts zor Ahornstroß?
28 WM Hochmot kütt vörem Fall
29 Kobi Sommerkonzäht em Kobi
30 XY Aktezeeche XY onbekannt
31 Hellas Jreecheland – e Fass ohne Bodem
32 England England brennt
33 Zaun Ons Dörp soll schönder wehde
34 Kadhafi Wat wöhd jetz us Libyje?
35 Jido Quousque tandem, Jido?
36 i Dötz 4.823 i-Dötzkes ante portas
37 Rösler Do hät dä Rösler wahr
38 Enkoofe Enkoofe es och en Kons
39 Ratzinger Schauloope vom Ähzreakzjonär
40 Diäten Jesondheet fängt em Kopp an
41 Fähnkicke ne Hoope Preise för Felm on Fähnsiehe
42 Jauch op'm Stohl bei Jünther Jauchs "Wä wöhd Milljonär"
43 Hellas Send die denn werklech noch ze rette?
44 Schwazzboch De öffensleche Verschwendong
45 Essen De kulenaresche Wentersäsong hät bejonne
46 Lotum Dör an Dör met Döres
47 Verkehr Düsseldorf: Lahmste Stadt Deutschlands
48 Diäte Alle Johre widder: Diäteerhöhonge
49 Afghanistan Engk met Schrecke besser als Schrecke ohne Engk
50 Klompe Wann hierodt Ehr minn Frau?
51 Wulff Ne verlorene Pilarebützer
52 Jenozid Törke ohne Ensecht