Do hät dä Rösler wahr


Leev Lütt,

met däm Röslers Fipp meut ech wohrlech nit tuusche. Ehsch hät hä sech als Jesondheetsminester met nem Riesenhoope Pharma-Lobbyjeste erömschlrare mösse. Dann hanntse emm em Mai de ondankbare Job als F.D.P.-Baas anjedrieht. Dat wor äwwer och nor en halfhäzzije Maßnohm, weil sech de Liberale nit entschleeße kunnte, reene Dösch ze mache on dä Westerwelle nit nor als Parteibaas afzelöse, songern emm och als Usseminester de Schasslawitt ze jäwe. Op däm Poste hät Jido jo woll jenoch Mest jemaht. Luurens alleen sinn Enthaltong bei de UN-Libye-Afstemmong.

So wohd dann wieder erömjewohschdelt. En de Ömfrore jeng et prompt so wiet eronger, dat FDP bald als widder als Afköhzong för "Fass dree Prozent" stung. Wat donn? Jode Rot wor düer. Dann es däm Fipp doch noch de rettende Idee jekomme. "Bei Jreecheland", hät hä jesaht, "künnt hä sech och en jeordnete Ensolvenz vörstelle!" Peng! Do hät hä sech verdammich jetraut, kräftich widder de Stachel ze löcke. De Opschrei bei Kanzlerin on de CDU-Kabenettskolläje wor jroß. De Jröne on de SPD sohe schonn et Oweland ongerjonn. Janz besongersch wiet ussem Finster jeläht hät sech Trittins Jörjen. Hä empfahl däm Rösler nämmech ehsch de Denkmasching anzeschmieße, bevör hä jet säht. Dä Dommkopp soll sech besser an de eejene Nos packe. Dä Seehofer henjäje kunnt sech met dem Jedanke befrönde. Och de Lenke on ne Hoope Fachlütt jowe emm Reiht.

För öm ze erkenne, dat dat met de jeplante Jreecheland-Rettong meddels €URo-Souteneerong nit klappe kann, brucht mr noch niddemol ne Wehtschaffsweise ze sinn. Doför jenöcht schonn dat kleene 1 x 1. Wolle mer hoffe, dat de Ömfallerpartei desmol pohlhalde deht on bei de Stang blifft.


Nix för onjot. Bes nähste Woch.
Üere
Charle-Manes
 
Rösler